Специфічність проектування медичних установ

Лікарня з середини

Рано чи пізно, кожному керівнику медичного закладу доводиться зіткнутися з проектною складовою медицини, чи то реконструкція, капітальний ремонт, переробка та адаптація існуючих площ або будівництво нового корпусу. У цій статті ми спробуємо описати проблематику проектування медичних установ, найважливіші етапи та ідеалізовані сценарії розробки проектної документації.

На початковому етапі створення проекту капітального будівництва лікувального закладу майбутньої адміністрацією та лікарями формується основний документ проекту – медичне завдання. Даний документ визначає основні параметричні показники об’єкта, комплекс запланованих методів лікування (за напрямами) і технологій, перелік відділень і приміщень, а також задекларовану відповідність стандартам і нормативам.

Далі на підставі медичного завдання розробляється медична програма, в якій точно вказуються площі всіх лікувальних і допоміжних приміщень. На даному етапі визначається поверховість і конфігурація будівлі. Після цього досить точно визначаються розташування відділень, входів, шляхів під’їзду, ліфтів і сходів. Після проведення даних передпроектних робіт можна сказати орієнтовну кількість інженерних ресурсів необхідних для забезпечення повноцінного функціонування лікувального закладу. Ця частина проекту є найважливішою і вимагає кваліфікаційного опрацювання як медичного завдання, так і серйозної роботи архітектора в тандемі з медичним технологом, що на жаль, дуже рідко зустрічається у нас в країні. У переважній кількості випадків визначення площ і попереднє зонування лягає виключно на лікарів, які не можуть, та і не повинні володіти знаннями в галузі архітектури та нормативних документів. Також не всі можуть бути в курсі сучасних технологій і їх вимог, а при їх «впроваджені» в проект лікарні можуть значно збільшити площу підрозділів і навантаження на інженерні системи.

На жаль, діюча схема двостадійного проектування не враховує необхідність виділення часу і коштів на таку вкрай важливу роботу, і в кращому випадку такі передпроектні опрацювання входять до складу робіт на стадії «Проект» та проектні організації змушені їх виконувати тільки після виграного тендеру. Набагато частіше дану стадію вдається опрацювати з приватними організаціями. Для державних об’єктів найчастіше ж архітектор і медичний технолог не можуть у повному обсязі «вписатися» в обсяг лікарні, розрахований «на ходу», в слідстві чого доводиться «урізати» спочатку складене медичне завдання, що часто призводить до істотних змін первісної концепції лікувального закладу.

Ще більш складна ситуація складається у випадках з реконструкцією медичних установ і при пристосуванні споруд не медичного призначення. З даною ситуацією часто зустрічаються проекти приватних медичних центрів. Найчастіше спочатку обирається і купується приміщення/будівля і лише потім виникає питання про складання медичної програми та об’ємно-планувальних рішеннях. Окрім оцінки можливості розміщення в наявне приміщення/будівлю заплановану «технологію», виникає питання про наявність достатньої кількості інженерних ресурсів і можливості їх розширення при необхідності. Адже оцінку навантаження на існуючі інженерні системи можна розрахувати тільки після опрацювання медичної технології. Таким чином, часто виникає ситуація, коли початкова концепція проекту зазнає кардинальних змін.

Після погодження передпроектних рішень настає власне стадія проектування. На даному етапі спільно з вже обраною проектною компанією, яка виконує функцію генерального проектувальника виконуються всі об’ємно-планувальні рішення. І тут без медичного технолога з глибокими знаннями в сучасних медичних технологій проект не може бути виконаний якісно та у відповідності до нормативів. Навіть якщо архітектор має деякий досвід роботи з клініками, він не в змозі виконати аналіз роботи лікувального закладу як єдиного механізму, не може визначити функціональні взаємозв’язки між відділеннями, не може знати всіх сучасних медичних технологій і технологічних процесів, які розвиваються швидкими темпами, не може провести поділ потоків руху пацієнтів, персоналу, матеріалів і т. д. Тільки перебуваючи постійно в курсі подій медичного світу, знаючи нове обладнання, нові принципи поділу потоків і т. д., можна безпомилково виконати проект.

У зв’язку з цим проектування медичних установ слід довіряти організаціям, які спеціалізуються на медичних об’єктах і мають фахівців з досвідом проектування закладів охорони здоров’я.

Це може бути цікаво