Аудит та кваліфікація проектної документації

  1. Головна
  2. /
  3. Аудит та кваліфікація проектної документації
Папка с документами

Наша організація має значний досвід у веденні міжнародних проектів та проведення аудиту і кваліфікацію проектної документації на відповідність вимог українських та міжнародних стандартів.

Процес підготовки та впровадження системи управління якістю у медичних закладах та лабораторіях починається на етапі проектування, коли кваліфіковані фахівці складають технічне завдання у точній відповідності до запланованих технологій та потужностей.

Саме на етапі проектування виникає зародження безлічі компромісів, які в майбутньому вплинуть як на сам процес експлуатації лабораторії або медичного закладу, так і на його техніко-економічні показники, що особливо актуально для приватних структур.

Технічний аудит проекту на відповідність визнаним європейським нормативам дозволяє своєчасно внести необхідні коригування в проектну документацію та обґрунтовано декларувати відповідність високим вимогам міжнародних стандартів. Технічний аудит проектів поділяється на кілька певних етапів і чітко слідує запланованій програмі проведення аудиту. Насамперед визначаються цілі, напрями та область аудиту, після чого затверджуються нормативні акти, регламенти, стандарти та критерії, в рамках яких проводиться аудит.

Далі, проводиться безпосередній процес збору та обробки інформації про проект: проводяться зустрічі та співбесіди з персоналом та проектантами, формування запитів на документи, креслення, медичні та технічні завдання, визначаються відповідальні особи та підрядні організації, які планують здійснити постачання технологічного, медичного або лабораторного обладнання.

Наступним етапом технологічного аудиту є детальне вивчення наданої інформації, та проводиться перевірка відповідності архітектурно-планувальних та технологічних рішень з визначенням та обґрунтуванням порушень та невідповідностей тим стандартам, які були визначені в сфері аудиту. На цьому етапі готується попередній звіт про стан та перебіг аудиту з визначенням загальних зауважень та пропозицій.

Тривалість підготовки звіту залежить від обсягу вхідної інформації та складності об’єкта. У процесі підготовки звіту, виявлені невідповідності чи відхилення класифікуються за шкалою їх фактичного чи потенційного впливу на безпеку та ефективність прийнятих рішень з обов’язковим виділенням критичних порушень, дотримання яких прописано у нормативно-правовій документації певною областю аудиту (з посиланнями на відповідні пункти стандартів).

Залежно від досягнутих домовленостей захист звіту аудиту може виконуватися як перед представниками замовника, так і перед незалежними експертами, в тому числі і з-за кордону.

Основний звіт носить декларативний характер щодо відповідності наданої документації певній галузі аудиту. Оскільки основні рекомендації, стандарти та нормативи мають обов’язковий характер, всі задекларовані критичні зауваження вимагають виправлення, а проекти (або розділи проектів) вимагають актуалізації відповідно до наданих рекомендацій, після чого проводиться другий раунд аудиту, при якому перевіряються виправлені креслення, технологічні та проектні рішення. За результатами повторного аудиту готується фінальний звіт, в якому декларується відповідність проекту високим галузевим стандартам певної галузі аудиту.

Компанія ТЕХНОЛОДЖИ ПРОДЖЕКТ ГРУП надає послуги з аудиту та кваліфікації проектної документації по медичним та лабораторним об’єктам. Спеціалісти нашої компанії мають 10 років досвіду в проектуванні медичних закладів та лабораторних і володіють ключовими міжнародними нормативами, які регулюють ці сфери.

Наші переваги

Досвідчена команда

Понад 10 років досвіду в проектуванні медичних закладів та лабораторій різного профілю

Комплексна оцінка

Ми виконуємо аудит та кваліфікацію проектної документації на відповідність вимог українських та міжнародних стандартів

Сертифіковані аудитори

Наші експерти являються діючими аудиторами IRCA по стандартам ISO 9001, 17025, 15189

Як ми працюємо

1

Обговорення цілей, задач та обсягів проекту

2

Попередній прорахунок вартості робіт

3

Узгодження умов співпраці та підписання договору на проектні роботи

4

Розробка проекту і супровід проекту до отримання позитивного висновку експертизи

Меню